Col•loqui Ronjat 2013 – 21 i 22 de novembre de 2013, Universitat de Toulouse

Col·loqui Ronjat 2013:

Al voltant de la unitat i la diversitat de les llengües:

Teoria i pràctica de l’adquisició bilingüe i de la intercomprensió.

Tolosa de Llenguadoc, dijous 21 i divendres 22 de novembre de 2013

IUFM Midi-Pyrénées, Université de Toulouse II – le Mirail

 

L’IUFM Midi-Pyrénées école interne de l’Université de Toulouse II le Mirail organitza un col·loqui europeu al voltant de la figura del lingüista francès Jules Ronjat (1864-1925) i de la vigència de la seva obra.

El 1913, fa exactament un segle, dues tesis se succeeixen. La primera té a veure amb la sintaxi dels “parlars provençals moderns”, l’altra amb el “desenvolupament observat en l’infant bilingüe“.

L’una defineix amb precisió la llengua occitana en el context lingüístic francès i europeu, en un sistema sintàctic propi i en l’aplicació dels conceptes desenvolupats per l’obra pòstuma de Ferdinand de Saussure: la llengua és alhora definida per la seva dialectalització, les seves variants, i per una « force d’intercourse » que l’estabilitza i reuneix totes les variants en una consciència comuna. Ronjat dóna a aquesta capacitat pragmàtica el nom d’intercomprensió.

L’altra tracta del desenvolupament del llenguatge i de la conducta d’un infant (és a dir, Louis Ronjat, nascut el 1908), que creix en contacte precoç i paritari amb dues llengües: el francès i l’alemany. “Com es comportaria un infant en presència de dues llengües diferents en què hom li parlaria de la mateixa manera?” Com pretenia la ideologia lingüística de l’època, sofriria un retard en el seu desenvolupament? Confondria les llengües, desenvoluparia discapacitats lingüístiques i motores? El bilingüisme és una “xacra social”?

O bé el contacte de llengües és un fet natural i normal, en un individu i en una societat? Per tant, com reconèixer el que és d’una llengua o d’una altra, com descriure aquest contacte de llengües, com “didactitzar-lo”, a fi que sigui de forma natural un element constitutiu de la identitat plena de la persona, de la societat?

El 2013, els textos acadèmics, nacionals, europeus advoquen per la construcció de “competències plurilingües” indissociables de les nostres societats integrades,a tots els nivells, de l’escola a Europa. Què poden aportar avui als professionals de la investigació i de l’ensenyament d’idiomes, del bilingüisme i multilingüisme, els estudis pioners de Ronjat, estudis infravalorats per la seva modernitat i víctimes de l’època en què aparegueren?

Organitzat sota el patrocini de dues unitats de recerca de la Université de Toulouse le Mirail (UMR EFTS i CLLE ERSS) i de l’Euroregió Midi-Pyrénées, el col·loqui acull comunicacions d’especialistes, historiadors, pedagogs i lingüistes que treballen en el camp d’estudi del bilingüisme, plurilingüisme i de la intercomprensió de la llengua occitana i de les llengües romàniques, especialment en la seva dimensió sintàctica.

El col·loqui està obert a tothom: als actors de la recerca i de l’ensenyament, als estudiants i també als pares d’alumnes i ciutadans … tenint en compte les 180 places a la sala d’actes de la IUFM Midi-Pyrénées. El seu objectiu és tractar els camps lingüístics i didàctics en l’horitzó de la seva realitat social i política,el de les polítiques lingüístiques.