Dominique Blanc, Lo libre de Catòia , « Catòia » (1966)